Search: 

HÌNH THỨC THANH TOÁN

    Image result for hinh thuc thanh toan

Để thực hiện việc thanh toán cho đơn hàng, quý khách có thể thực hiện theo hai hình thức dưới đây:

1. THANH TOÁN TIỀN MẶT

Tại: Công ty TNHH TM & Kỹ Thuật Bạch Vu

Địa chỉ: Số 40, Đ.23, P.Linh Chiểu, Quận Thủ Ðức, TP.HCM

2. CHUYỂN KHOẢN

Trong nội dung thanh toán, bạn hãy ghi rõ: Thanh toán cho đơn hàng [MA_DON_HANG]

Người thụ hưởng: Công ty TNHH TM & Kỹ Thuật Bạch Vu
Số tài khoản: 038 100 2981845. Mở tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương  Việt Nam -  Chi Nhánh Thủ Đức