NHÃN HIỆU

THIẾT BỊ CAMERA ĐẶC BIỆT - NHẬN DẠNG BIỂN SỐ

Camera nhận dạng biển số IP 3MP
MODEL: FLEXWATCH FW7930-GXMSKU: FW7930-GXMCatalog
Camera nhận dạng biển số IP 3MP
MODEL: FLEXWATCH FW9305-GXMSKU: FW9305-GXMCatalog
Camera nhận dạng biển số IP 4MP
MODEL: FLEXWATCH FW9305-GPMSKU: FW9305-GPMCatalog
Camera nhận dạng biển số xe IP 3MP
MODEL: FLEXWATCH FW9307-GXMSKU: FW9307-GXMCatalog
Camera nhận dạng biển số IP 3MP
MODEL: FLEXWATCH FW9307-GXM-ESKU: FW9307-GXM-ECatalog
Camera nhận dạng biển số IP 5MP
MODEL: FLEXWATCH FW9307-GPMSKU: FW9307-GPMCatalog
Camera nhận dạng biển số IP 5MP
MODEL: FLEXWATCH FW9307-GPM-ESKU: FW9307-GPM-ECatalog

Bạn cần báo giá nhanh?

Bạn đã lựa chọn được một vài model cho dự án của mình và đang cần chúng tôi báo giá nhanh? Hãy click vào đây để điền và gửi cho chúng tôi.

Hỏi giá nhanh