DANH MỤC SẢN PHẨM

Tất cả sản phẩm

Camera PTZ IP 2MP zoom 10X
MODEL: FLEXWATCH FW7804-FNCSKU: FW7804-FNCCatalog
Camera bullet IP 5MP motorized zoom/ focus 10X
MODEL: FLEXWATCH FW7940-PXMSKU: FW7940-PXMCatalog
Camera bullet IP 5MP motorized zoom/ focus 4.3X
MODEL: FLEXWATCH FW7940-PEMSKU: FW7940-PEMCatalog
Camera bullet IP 5MP ống kính cố định
MODEL: FLEXWATCH FW7902-PEFSKU: FW7902-PEFCatalog
Camera bullet IP 4K motorized zoom/ focus 3.0X
MODEL: FLEXWATCH FW7940-KEMSKU: FW7940-KEMCatalog
Camera bullet IP 4K motorized zoom/ focus 3.0X
MODEL: FLEXWATCH FW7940-KSMSKU: FW7940-KSMCatalog
Camera bullet IP 4K ống kính cố định
MODEL: FLEXWATCH FW7940-KEF SKU: FW7940-KEFCatalog
Camera bullet IP 4K ống kính cố định
MODEL: FLEXWATCH FW7940-KSF SKU: FW7940-KSFCatalog
Camera bullet IP 2MP motorized zoom/ focus 10X
MODEL: FLEXWATCH FW7940-FXMSKU: FW7940-FXMCatalog
Camera bullet IP 2MP motorized zoom/ focus 3.0X
MODEL: FLEXWATCH FW7940-HXMSKU: FW7940-HXMCatalog
Camera bullet IP 2MP motorized zoom/ focus 4.3X
MODEL: FLEXWATCH FW7940-FEMSKU: FW7940-FEM
Camera bullet IP 2MP ống kính cố định
MODEL: FLEXWATCH FW7902-FEFSKU: FW7902-FEFCatalog

Bạn cần báo giá nhanh?

Bạn đã lựa chọn được một vài model cho dự án của mình và đang cần chúng tôi báo giá nhanh? Hãy click vào đây để điền và gửi cho chúng tôi.

Hỏi giá nhanh