DANH MỤC SẢN PHẨM

Tất cả sản phẩm

Camera PTZ IP 2MP zoom 30X hồng ngoại
MODEL: FLEXWATCH FW9709-FVRSKU: FW9709-FVRCatalog
Camera PTZ IP 2MP zoom 36X hồng ngoại
MODEL: FLEXWATCH FW9709-FNRSKU: FW9709-FNRCatalog
Camera PTZ IP 2MP Global Shutter zoom 36X hồng ngoại
MODEL: FLEXWATCH FW9709-FGRSKU: FW9709-FGRCatalog
Camera PTZ IP 4K zoom 18X hồng ngoại
MODEL: FLEXWATCH FW9709-KNRSKU: FW9709-KNRCatalog
Camera PTZ IP 2MP zoom 10X
MODEL: FLEXWATCH FW7804-FNCSKU: FW7804-FNCCatalog
Camera bullet IP 5MP motorized zoom/ focus 10X
MODEL: FLEXWATCH FW7940-PXMSKU: FW7940-PXMCatalog
Camera bullet IP 5MP motorized zoom/ focus 3.0X
MODEL: FLEXWATCH FW7940-PSMSKU: FW7940-PSMCatalog
Camera bullet IP 5MP motorized zoom/ focus 4.3X
MODEL: FLEXWATCH FW7940-PEMSKU: FW7940-PEMCatalog
Camera bullet IP 5MP ống kính cố định
MODEL: FLEXWATCH FW7902-PEFSKU: FW7902-PEFCatalog
Camera bullet IP 4K motorized zoom/ focus 3.0X
MODEL: FLEXWATCH FW7940-KEMSKU: FW7940-KEMCatalog
Camera bullet IP 4K motorized zoom/ focus 3.0X
MODEL: FLEXWATCH FW7940-KSMSKU: FW7940-KSMCatalog
Camera bullet IP 4K ống kính cố định
MODEL: FLEXWATCH FW7940-KEF SKU: FW7940-KEFCatalog

Bạn cần báo giá nhanh?

Bạn đã lựa chọn được một vài model cho dự án của mình và đang cần chúng tôi báo giá nhanh? Hãy click vào đây để điền và gửi cho chúng tôi.

Hỏi giá nhanh