Tất cả sản phẩm

Camera PTZ IP 2MP zoom 30X hồng ngoại
MODEL: FLEXWATCH FW9707-FVRSKU: FW9707-FVRCatalog
Camera PTZ IP 2MP zoom 30X hồng ngoại
MODEL: FLEXWATCH FW9707-FNRSKU: 123456Catalog
Camera PTZ IP 2MP zoom 36X hồng ngoại
MODEL: FLEXWATCH FW9709-FNRSKU: 123457Catalog
Camera PTZ IP 4MP zoom 36X hồng ngoại
MODEL: FLEXWATCH FW9709-QNRSKU: 123458Catalog
Camera PTZ IP 4MP zoom 36X
MODEL: FLEXWATCH FW8706-QNPSKU: 0001Catalog
Camera PTZ IP 2MP zoom 30X
MODEL: FLEXWATCH FW8706-FNPSKU: 0002Catalog
Camera PTZ IP 2MP zoom 36X
MODEL: FLEXWATCH FW8706-HNPSKU: FW8706-HNPCatalog
Camera PTZ IP 2MP zoom 10X
MODEL: FLEXWATCH FW7804-FNCSKU: FW7804-FNCCatalog
Camera hộp ngoài trời IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 10X
MODEL: FLEXWATCH FW9302-PXMSKU: FW9302-PXMCatalog
Camera hộp ngoài trời IP 3MP ống kính motorized zoom/ focus 10X
MODEL: FLEXWATCH FW9302-TXMSKU: FW9302-TXMCatalog
Camera hộp ngoài trời IP 2MP ống kính motorized zoom/ focus 3.6X
MODEL: FLEXWATCH FW9302-HXMSKU: FW9302-HXMCatalog
Camera hộp ngoài trời IP 2MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X
MODEL: WEBGATE NK1080H-IR100-AFSKU: NK1080H-IR100-AFCatalog

Bạn cần báo giá nhanh?

Bạn đã lựa chọn được một vài model cho dự án của mình và đang cần chúng tôi báo giá nhanh? Hãy click vào đây để điền và gửi cho chúng tôi.

Hỏi giá nhanh