NHÃN HIỆU

THIẾT BỊ CAMERA ĐẶC BIỆT

Camera nhận dạng biển số IP 3MP
MODEL: FLEXWATCH FW7930-GXMSKU: FW7930-GXMCatalog
Camera nhận dạng biển số IP 3MP
MODEL: FLEXWATCH FW9305-GXMSKU: FW9305-GXMCatalog
Camera nhận dạng biển số IP 4MP
MODEL: FLEXWATCH FW9305-GPMSKU: FW9305-GPMCatalog
Camera nhận dạng biển số xe IP 3MP
MODEL: FLEXWATCH FW9307-GXMSKU: FW9307-GXMCatalog
Camera nhận dạng biển số IP 3MP
MODEL: FLEXWATCH FW9307-GXM-ESKU: FW9307-GXM-ECatalog
Camera nhận dạng biển số IP 5MP
MODEL: FLEXWATCH FW9307-GPMSKU: FW9307-GPMCatalog
Camera nhận dạng biển số IP 5MP
MODEL: FLEXWATCH FW9307-GPM-ESKU: FW9307-GPM-ECatalog
Thiết bị mã hoá video HDMI qua mạng 1ch
MODEL: FLEXWATCH EHA200SKU: EHA200Catalog
Thiết bị mã hoá video HDMI qua mạng 1ch
MODEL: FLEXWATCH EHA300SKU: EHA300Catalog
Thiết bị giải mã video qua mạng 64ch
MODEL: FLEXWATCH EHD200SKU: EHD200Catalog
Thiết bị chuyển đổi video analog sang IP 4 kênh
MODEL: FLEXWATCH FW3471SKU: FW3471Catalog
Camera đo thân nhiệt IP 2MP
MODEL: WEBGATE NK1080BL-T36.5SKU: NK1080BL-T36.5Catalog

Bạn cần báo giá nhanh?

Bạn đã lựa chọn được một vài model cho dự án của mình và đang cần chúng tôi báo giá nhanh? Hãy click vào đây để điền và gửi cho chúng tôi.

Hỏi giá nhanh