NHÃN HIỆU

Camera FlexWATCH

Camera IP Dome 2MP Vandal Ống Kính Cố Định
MODEL: FLEXWATCH FW7502-FAFSKU: FW7502-FAFCatalog
Camera Dome IP 2MP Vandal Ống Kính Cố Định FlexWATCH FW7502-FEF
MODEL: FLEXWATCH FW7502-FEFSKU: FW7502-FEFCatalog
Camera Dome IP 5MP Vandal Ống Kính Cố Định FlexWATCH FW7502-PEF
MODEL: FLEXWATCH FW7502-PEFSKU: FW7502-PEFCatalog
Camera Dome IP 5MP Vandal Zoom/Focus 4.3X FlexWATCH FW7511-PEM
MODEL: FLEXWATCH FW7511-PEMSKU: FW7511-PEMCatalog
Camera Dome IP 5MP Vandal Zoom/Focus 3.0X FlexWATCH FW7511-PSM
MODEL: FLEXWATCH FW7511-PSMSKU: FW7511-PSMCatalog
Camera vandal dome IP 4K motorized zoom/ focus 3.0X
MODEL: FLEXWATCH FW7511-KSM SKU: FW7511-KSMCatalog
Camera Dome IP 4K Vandal Zoom/Focus 3.0X FLEXWATCH FW7511-KEM
MODEL: FLEXWATCH FW7511-KEM SKU: FW7511-KEMCatalog
Camera Bullet IP 2MP Ống Kính Cố Định FlexWATCH FW7900-FAF
MODEL: FW7900-FAFSKU: FW7900-FAFCatalog
Camera Bullet IP 2MP Zoom/Focus Tự Động 4.3X FlexWATCH FW7901-FAM
MODEL: FW7901-FAMSKU: FW7901-FAMCatalog
Camera Bullet IP 2MP Zoom/Focus Tự Động 4.3X FlexWATCH FW7940-FEM
MODEL: FW7940-FEMSKU: FW7940-FEM
Camera Bullet IP 2MP Zoom/Focus Tự Động 10X FlexWATCH FW7940-FXM
MODEL: FW7940-FXMSKU: FW7940-FXMCatalog
Camera Bullet IP 2MP Zoom/Focus Tự Động 3.0X FlexWATCH FW7940-HXM
MODEL: FW7940-HXMSKU: FW7940-HXMCatalog

Bạn cần báo giá nhanh?

Bạn đã lựa chọn được một vài model cho dự án của mình và đang cần chúng tôi báo giá nhanh? Hãy click vào đây để điền và gửi cho chúng tôi.

Hỏi giá nhanh