Sản phẩm nổi bật

Camera nhận dạng biển số IP 3MP
MODEL: FLEXWATCH FW9305-GXMSKU: FW9305-GXMCatalog
Camera nhận dạng biển số IP 4MP
MODEL: FLEXWATCH FW9305-GPMSKU: FW9305-GPMCatalog
Thiết bị mã hoá video HDMI qua mạng 1ch
MODEL: FLEXWATCH EHA200SKU: EHA200Catalog
Thiết bị mã hoá video HDMI qua mạng 1ch
MODEL: FLEXWATCH EHA300SKU: EHA300Catalog
Thiết bị giải mã video qua mạng 64ch
MODEL: FLEXWATCH EHD200SKU: EHD200Catalog
Camera đo thân nhiệt IP 2MP
MODEL: WEBGATE NK1080BL-T36.5SKU: NK1080BL-T36.5Catalog
Hệ thống camera đo thân nhiệt thông minh
MODEL: WEBGATE Thermal-T36.5-CoaxSKU: Thermal-T36.5-CoaxCatalog
Hệ thống camera đo thân nhiệt tích hợp
MODEL: WEBGATE Thermal-T36.5-IPSKU: Thermal-T36.5-IPCatalog
Camera cảnh báo nhiệt IP 2MP
MODEL: WEBGATE NK1080BL-T450SKU: NK1080BL-T450Catalog
Camera cảnh báo lửa IP 2MP
MODEL: WEBGATE NK1080BL-F1SKU: NK1080BL-F1
Camera cảnh báo lửa IP 2MP
MODEL: WEBGATE NK1080BL-AF-F2SKU: NK1080BL-AF-F2Catalog

Bạn cần báo giá nhanh?

Bạn đã lựa chọn được một vài model cho dự án của mình và đang cần chúng tôi báo giá nhanh? Hãy click vào đây để điền và gửi cho chúng tôi.

Hỏi giá nhanh