ViRDI

Máy chấm công và kiểm soát vào ra nhận diện khuôn mặt + vân tay + thẻ từ
MODEL: ViRDI UBio-X Pro LiteSKU: UBio-X Pro LiteCatalog
Máy chấm công và kiểm soát vào ra nhận diện khuôn mặt + thẻ từ
MODEL: ViRDI UBio-X FaceSKU: UBio-X FaceCatalog
Máy chấm công và kiểm soát vào ra vân tay + thẻ từ
MODEL: ViRDI UBio-X SlimSKU: UBio-X SlimCatalog
Máy chấm công và kiểm soát vào ra vân tay + thẻ từ
MODEL: ViRDI AC-5100SKU: AC-5100Catalog
Máy chấm công và kiểm soát vào ra vân tay + thẻ từ
MODEL: ViRDI AC-5000 PlusSKU: AC-5000 PlusCatalog
Máy chấm công và kiểm soát vào ra vân tay + thẻ từ
MODEL: ViRDI AC-2200SKU: AC-2200Catalog
Máy chấm công và kiểm soát vào ra vân tay + thẻ từ
MODEL: ViRDI AC-2100 PlusSKU: AC-2100 PlusCatalog
Máy chấm công và kiểm soát vào ra vân tay + thẻ từ
MODEL: ViRDI AC-2000SKU: AC-2000Catalog
Máy chấm công và kiểm soát vào ra bằng thẻ từ
MODEL: ViRDI AC-1100SKU: AC-1100Catalog
Phần mềm chấm công và kiểm soát ra vào
MODEL: ViRDI UBio AlpetaSKU: UBio Alpeta

Bạn cần báo giá nhanh?

Bạn đã lựa chọn được một vài model cho dự án của mình và đang cần chúng tôi báo giá nhanh? Hãy click vào đây để điền và gửi cho chúng tôi.

Hỏi giá nhanh